Over het
Platform Jeugdhulp Buitenland

Wie zijn wij?

Het platform Jeugdhulp Buitenland bestaat momenteel uit 10 Nederlandse zorgaanbieders die jeugdhulp uitvoeren in het buitenland. De hulp in het buitenland kan direct door één van de Nederlandse zorgaanbieders uitgevoerd worden, maar ook door de inzet van een onderaannemer met wie de Nederlandse zorgaanbieder een contract heeft afgesloten. Wij verlenen zorg in Frankrijk, België, Italië en Spanje.

wheat field, cereal plant, field-6581723.jpg

Wat doen wij?

Het Platform Jeugdhulp Buitenland heeft in opdracht van provincies, Inspectie Jeugdzorg en Jeugdzorg Nederland de kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod vastgesteld in 2010 om de kwaliteit van jeugdhulp in het buitenland te waarborgen. Het hulpaanbod van externe buitenlandse partijen dient te voldoen aan kwaliteitseisen die ook in Nederland van toepassing zijn, maar dan toegespitst op de buitenlandse situatie. Daarbij komt dat buitenlandse onderaannemers erkend moeten zijn door de regionale/landelijke overheid en de inspectie van het land waar ze werkzaam zijn.

Het platform heeft als doelstelling het verbeteren van de kwaliteit, verbreden en borgen van de kennis en ervaringen op het gebied van het bieden van jeugdhulp, al dan niet d.m.v. onderaannemers, in het buitenland. Daarnaast heeft het als doelstelling om van elkaars kennis en ervaring te leren.

Afsprakenkader

Op de website van het VNG vindt u het afsprakenkader voor buitenlands zorgaanbod.

U kunt deze hier ook direct downloaden (pdf).

Lid worden?

Geeft uw organisatie ook jeugdhulp in het buitenland en wilt u aansluiten bij het platform? Neem dan contact met ons op.