Huize Soria

Spanje

Huize Soria is een exclusieve behandelplek waar maximaal twaalf jongeren behandeld kunnen worden voor hun internaliserende gedrag, externaliserende gedrag en gezinsproblemen. In een warme gezinsbubbel met een specialistisch team mag de jongere, middenin een veilige en gezonde Spaanse dorpsgemeenschap, zichzelf terugvinden.

Bij Huize Soria geloven we dat een gezonde diagonale gezagsverhouding in een gewoon gezinssysteem de basis vormt voor herstel van (ernstige) externaliserende en internaliserende gezags- en/of gedragsproblemen. Vanuit de diagonale gezagsverhouding zetten we in op het samen met de jongere creëren van perspectief. Misschien klinkt het ouderwets, maar wij gaan met de aan ons toevertrouwde jongeren terug naar een gezonde relatie tussen volwassenen en kind (ook al zijn de kinderen soms al jongvolwassenen). We bouwen een relatie op die gebaseerd is op contact, zien en gezien worden, wederkerigheid, oprechtheid en verbinding, waar de jongere weer kind kan zijn. Dit is nodig, omdat deze fase vaak is overgeslagen en/of doordat de jongere dermate verhard is, waardoor de gezagsverhouding en een gezinsleven ver weg van de dagelijkse werkelijkheid zijn geraakt. Door terug te gaan naar de basis, namelijk verbinding en hechting, wordt het weer mogelijk om te groeien en te ontwikkelen. Het doel is een nieuwe start creëren waar dromen voor onze jongeren over een mooie toekomst weer tot de mogelijkheden behoren.

Bezoek vooral onze website voor een helder beeld van ons behandelaanbod.

Na een behandelperiode van een half jaar tot een jaar, werken we ernaartoe dat de jongere vanuit onze gezinsbubbel een of meerdere keren een aantal dagen tot een enkele weken gaat oefenen in Nederland met zijn familie, school, werk, vrije tijd, netwerk, etc. Dit zijn onze begeleide oefenmomenten. Tijdens een oefenmoment wordt helder waar nog de focus op te leggen. Er volgt dan een periode van terugblikken en nieuwe leerdoelen. Wanneer de jongere eraan toe is, zal hij met hulp van onze ambulante nazorg, thuis, in ons anonieme huis “Huize 29” in Nederland, of bij een van onze samenwerkingspartners gaan oefenen.