platform jeugdhulp buitenland

Nederlandse zorgaanbieders voeren jeugdhulp uit in het buitenland. De hulp in het buitenland kan direct door een Nederlandse zorgaanbieder uitgevoerd worden, maar ook door de inzet van een onderaannemer met wie de Nederlandse zorgaanbieder een contract heeft afgesloten. In 2010 zijn kwaliteitsmaatstaven buitenlandszorgaanbod verschenen in opdracht van provincies, Inspectie Jeugdzorg en Jeugdzorg Nederland. Het hulpaanbod dient te voldoen aan kwaliteitseisen die ook in Nederland van toepassing zijn maar dan toegespitst op de buitenlandse situatie. Daarbij komt dat buitenlandse onderaannemers erkend moeten zijn door de regionale/landelijke overheid en de inspectie van het land waar ze werkzaam zijn. De instellingen die buitenlands zorgaanbod uitvoeren hebben zich verenigd in dit platform

Over het platform

Het platform Jeugdhulp Buitenland bestaat momenteel uit 10 Nederlandse zorgaanbieders die jeugdhulp uitvoeren in het buitenland. De hulp in het buitenland kan direct door één van de Nederlandse zorgaanbieders uitgevoerd worden, maar ook door de inzet van een onderaannemer met wie de Nederlandse zorgaanbieder een contract heeft afgesloten. Wij verlenen zorg in Frankrijk, België, Italië en Spanje.

AANSLUITEN?

Geeft uw organisatie ook jeugdhulp in het buitenland en wilt u aansluiten bij het platform? Neem dan contact met ons op.